هر چیزی که حاضرید برایش تقلا کنید، هویت شما را تعریف می‌کند. کسانی که از کشمکش‌های باشگاه ورزشی لذت می‌برند آنانی هستند که در ورزش‌های سه‌گانه شرکت می‌کنند و شکم‌های عضلانی دارند و می‌توانند به مساحت خانه‌ای کوچک پرس سینه بزنند. کسانی که از هفته‌های کاری طولانی و سیاست‌بازی‌های نردبان سازمانی لذت می‌برند، آن‌هایی هستند که در ارتفاع بالا پرواز می‌کنند. کسانی که از استرس‌ها و نامعلومی‌های سبک زندگی هنرمند گرسنه لذت می‌برند، در نهایت کسانی هستند که همان‌طور زندگی می‌کنند و به آنجا می‌رسند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۵ ماه قبل، چهار شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۸، ساعت ۲۲:۵۳
Ali
‫۵ ماه قبل، پنج شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۵۰
Elham
‫۴ ماه قبل، یک شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۲۰