۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲۹ روز قبل، پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۴۶
Elham
‫۲۶ روز قبل، یک شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۵۶
parham-nasa
‫۲۴ روز قبل، چهار شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۵۵