۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۸ ماه قبل، پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۱۶
Elham
‫۸ ماه قبل، یک شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۲۶
parham-nasa
‫۸ ماه قبل، سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۲۱:۲۵