من نمی‌توانم از هیچ رویداد یا مکانی مطمئن باشم، به‌جز از تنهایی‌ام. بگو به من که ستاره‌ها درباره‌ام چه می‌گویند. آیا زحل چشم‌هایی از پیاز دارد که همیشه می‌گرید؟ آیا عطارد پرهای جوجه‌ای دارد در پایش؟ و مریخ آیا ماسک گاز می‌زند؟ جوزا، دوقلوهای تحول یافته، آیا تمام وقت تحول می‌یابند، گردان به گرد سیخ، جوزای کبابی؟
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲۹ روز قبل، پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۴۶
Elham
‫۲۶ روز قبل، یک شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۵۶
parham-nasa
‫۲۳ روز قبل، چهار شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۵۵