ترس از دیوانگی، تنها ترس از دیوانگی ما را بیرون خواهد راند از محدوده‌ی انزوامان، از حریم تنهایی‌مان. ترس از دیوانگی دیوارهای خانه‌ی پنهان‌مان را خواهد سوزاند و ما را به جهان بیرون روانه خواهد کرد، در جست‌وجوی تماسی گرم. جهان‌ها خودساخته و خودپرورده بیش از اندازه پُر از اشباح و غول‌هایند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲۹ روز قبل، پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۴۶
Elham
‫۲۶ روز قبل، یک شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۵۶
parham-nasa
‫۲۴ روز قبل، چهار شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۵۵