واقعیت این است که اخیرا قلبم ناآرامی می‌کند. ناآرامی کردن، اصطلاح به خصوصی است. این اصطلاحی است که مردم وقتی بخواهند از خطر وضعیتشان بکاهند به کار می‌برند. این چیزی است که مردم به کار می‌برند وقتی می‌خواهند بگویند قسمت آزرده (قلب، معده، کبد و غیره) مثل یک بچه ی لوس و بدعنق است که می‌توان با یک سیلی یا یک کلمه ی تند رفتارش را درست کرد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ ماه قبل، جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۱۰
parham-nasa
‫۳ ماه قبل، سه شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۸:۰۱