جنگ‌ها همه یک شکل مشترک دارند. مردها لباس استتار پوشیده اند و جلوی دهان و بینی را دستمال گرفته اند، باد می‌وزد، ساختمان‌ها آتش می گیرند و مردم عادی، درهم شکسته و گریانند. مادران بی شمار با چهره‌های خون آلود کودکان بی شمار و بی حال را حمل می‌کنند و پیرمردان بی شمار سرگردانند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ ماه قبل، جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۱۰
parham-nasa
‫۷ ماه قبل، سه شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۸:۰۱