اگر خودم را به اندازه کافی سرزنش کرده بودم، به این طرف و آن طرف نمی‌رفتم که دیگران را سرزنش کنم. بعضی چیزها درخور شرح و بسط نیست؛ ولی ما شرح و بسطشان می‌دهیم. نمی‌توانیم این کار را نکنیم.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
parham-nasa
‫۹ روز قبل، چهار شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۳۱