در ماجرای عاشقانه حریم رعایت می‌شود. ماجرای عاشقانه یعنی نگاه کردن به خود در پشت پنجره ای که با شبنم تار شده است؛ یعنی به چیزی فکر نکردن آنجا که زندگی خرناس می‌کشد و له له می‌زند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
parham-nasa
‫۹ روز قبل، چهار شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۳۰