زمانی این تخت قسمتی از جهیزیه ی عروسی در سرزمین‌های دوردست بوده و باید یک عمر دوام می‌کرده. چقدر در این لحظه، کلمه ی یک عمر، احمقانه به نظر می‌رسد. دوام؛ چه کلمه ی بی فایده ای!
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
parham-nasa
‫۱۳ روز قبل، چهار شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۳۰