مردم می‌گویند که عشق را پیدا می‌کنند؛ انگار که عشق چیزی است که پشت سنگی پنهان باشد. ولی صورت‌های بسیاری دارد و هرگز برای هیچ مرد و زنی یکسان نیست. بنابراین چیزی که مردم پیدا می‌کنند، یک عشق خاص است.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۱۱ روز قبل، دو شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۰۰
parham-nasa
‫۸ روز قبل، چهار شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۲۵