مردم می‌گویند که عشق را پیدا می‌کنند؛ انگار که عشق چیزی است که پشت سنگی پنهان باشد. ولی صورت‌های بسیاری دارد و هرگز برای هیچ مرد و زنی یکسان نیست. بنابراین چیزی که مردم پیدا می‌کنند، یک عشق خاص است.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۴ ماه قبل، یک شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۳۰
parham-nasa
‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۵۵