و اما غرور من… آخ، این را دیگر نپرس: من مغرورترین مردان دنیا هستم!
من بزرگ‌ترین، خوش‌بخت‌ترین، مقتدرترین، داراترین مرد دنیا هستم!
بزرگ‌ترین مرد دنیا هستم؛ زیرا بزرگ‌ترین عشق دنیا در قلب من است… عشق، بزرگ‌ترین خصلت انسان است؛ پس من که عشقی چنین بزرگ در دل دارم چرا بزرگ‌ترین مرد دنیا نباشم؟
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۱ ماه قبل، شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۴:۴۳
Elham
‫۱ ماه قبل، شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۴:۴۶