پری دریای‌ها همیشه این گرفتاری‌ها را تاب می‌آوردند ولی نه بدون شکوه و شکایت. آنها عاشق غرولند بودند. به همین دلیل نامه‌های زیادی هم به هفته نامه مصور جلبک،پری نامه و اندیشه‌های اقیانوس می‌نوشتند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹، ساعت ۰۷:۰۶
hedgehog
‫۱ ماه قبل، جمعه ۵ دی ۱۳۹۹، ساعت ۰۸:۰۵
Ali
‫۲۵ روز قبل، چهار شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۹، ساعت ۰۷:۵۴