همه‌مان گاهی درمانده می‌شویم؛ چه بهتر که هنوز می‌توانیم گریه کنیم. اشک ریختن، اغلب مایه‌ی نجات است. بعضی وقت‌ها اگر گریه نکنیم، به قیمت جانمان تمام می‌شود.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۸ روز قبل، پنج شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۱۳
hedgehog
‫۱۲ روز قبل، سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۱۲