همه‌مان گاهی درمانده می‌شویم؛ چه بهتر که هنوز می‌توانیم گریه کنیم. اشک ریختن، اغلب مایه‌ی نجات است. بعضی وقت‌ها اگر گریه نکنیم، به قیمت جانمان تمام می‌شود.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۱۳
hedgehog
‫۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۱۲
Jalal68
‫۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۳۳