خوشبختانه آن‌چنان‌که تقدیر آدمی تا کنون نشان داده، اگر بدی‌ای به خوبی منجر شود، غیرعادی نیست و کمتر گفته شده که خوبی‌ای به بدی منجر شده باشد. دنیای ما ضد و نقیض‌هایی این‌چنین دارد که باید به بعضی از آنها بیشتر، دقت و توجه کرد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
parham-nasa
‫۱۹ روز قبل، چهار شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۳۲