به یک آدم کور بگویید آزادی و دری که او را از دنیای بیرون جدا کرده به رویش باز کنید و یک بار دیگر به او بگویید آزاد هستی، برو! اما او نمی‌رود و همان‌طور وسط جاده با همراهانش می‌ایستد. آنها می‌ترسند و نمی‌دانند کجا باید بروند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Reyhaneh8
‫۲۱ روز قبل، سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۵۳
parham-nasa
‫۱۹ روز قبل، چهار شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۳۱