انسان خود دوزخ را برای خویش به وجود می‌آورد و تنها پاسخش به خشم خداوندی، شرافت انسانی وی است و نه هیچ چیز دیگر. او به آفریننده می‌گوید: "من شرافت دارم و به پیمان خود پایبندم، چراکه نجیب‌زاده‌ام."
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Elham
‫۲۲ روز قبل، چهار شنبه ۴ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۰:۱۰