شاید آنان که عشقی شکوهمند از زندگی بازشان می‌دارد، به کمال دست یابند اما بدون شک، آنان که گرفتار عشقشان می‌شوند، به فلاکت درمی‌افتند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Elham
‫۲۲ روز قبل، چهار شنبه ۴ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۰:۱۰