ما وابسته‌شدن به برخی موجودات را عشق نمی‌نامیم، مگر با تکیه به بینشی جامع که آن هم از کتاب‌ها و افسانه‌ها ناشی می‌شود.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Elham
‫۲۲ روز قبل، چهار شنبه ۴ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۰:۱۰