۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲۰ روز قبل، چهار شنبه ۴ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۰:۱۰
Reyhaneh8
‫۱۹ روز قبل، پنج شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۲:۵۵