• از مجموع ۸ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'کنستانسیا' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۳/۸۸ رو بدست آورده.
۱۳ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۶۵ را داده‌ند.
• رمان 'کنستانسیا' در کتاب‌خانه‌ی ۲ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۲ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
ardaviraf
ardaviraf
۱۳۹۷/۵/۸

دانشیار
دانشیار
۱۳۹۷/۲/۲۶

Saeeed
Saeeed
۱۳۹۷/۲/۱۸

Kimi
Kimi
۱۳۹۷/۲/۴

Arathorn
Arathorn
۱۳۹۵/۸/۱۱

mammad
mammad
۱۳۹۳/۱۲/۱

civil
civil
۱۳۹۲/۸/۸

sadeghsm
sadeghsm
۱۳۹۱/۹/۲۰