• از مجموع ۱ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'کسی به سرهنگ نامه نمی‌نویسد' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۳/۵ رو بدست آورده.
۱۲۹۲۱ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۷۱ را داده‌ند.
• رمان 'کسی به سرهنگ نامه نمی‌نویسد' در کتاب‌خانه‌ی ۱ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
shamloom
shamloom
۱۳۹۵/۷/۱۸