• از مجموع ۲ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'فضیلت‌های ناچیز' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۳/۲۵ رو بدست آورده.
۳۵۹ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۹۶ را داده‌ند.
• رمان 'فضیلت‌های ناچیز' در کتاب‌خانه‌ی ۰ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۰ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
ATeNA
ATeNA
۱۳۹۴/۲/۱۲

NARGESGOL
NARGESGOL
۱۳۹۲/۸/۹