• از مجموع ۲ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'بائودولینو' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۵ رو بدست آورده.
۱۳۷۹۹ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۷۱ را داده‌ند.
• رمان 'بائودولینو' در کتاب‌خانه‌ی ۲ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۲ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
goolcheen2
goolcheen2
۱۳۹۶/۱/۱۲

billy anger
billy anger
۱۳۹۲/۹/۲۵