آخرین فعالیت‌ها


 • دوبلینی‌ها
  ستاره داد
 • نماد گمشده
  ستاره داد
 • نام گل سرخ 1 (2 جلدی)
  برای نام گل سرخ 1 (2 جلدی) نوشت :

  اولین رمان اکو و شاهکارش، فیلم نام گل سرخ هم از روی همین کتاب ساخته شده و حتی یه بازی کامپیوتری. کتاب دو ترجمه داره، این ترجمه ی اول هست.

 • نام گل سرخ 2 (2جلدی)
  برای نام گل سرخ 2 (2جلدی) نوشت :

  خب، این همون آنک نام گل هست و اولین ترجمه. هر چند که کامل نخوندمش، ولی نقشه‌های این کتاب واضحتر بود و ازبعضی قسمتهای متن هم بهتر متوجه منظور نویسنده شدم، یه جورایی مکمل آنک نام گل بود و البته اسم کتاب (نام گل سرخ) هم برای خواننده آشناتره. فیلم این رمان هم ساخته شده که توصیه میکنم ببینید.

 • آنک نام گل
  ستاره داد
 • بائودولینو
  ستاره داد
 • بائودولینو
  برای بائودولینو نوشت :

  به نظرم از نام گل سرخ هم بهتر بود. معجون زیبایی از تاریخ، فلسفه، خیال، واقعیت و دوباره داستان پلیسی، ترجمه فوق العاده.

 • آنک نام گل
  برای آنک نام گل نوشت :

  فوق العاده، ترکیب داستان تاریخی و پلیسی، جذاب و خواندنی و در یک کلمه: شاهکار