• از مجموع ۲ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'مائده‌های زمینی و مائده‌های تازه' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴ رو بدست آورده.
۹۲۰ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۵۳ را داده‌ند.
• رمان 'مائده‌های زمینی و مائده‌های تازه' در کتاب‌خانه‌ی ۱ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
Great20
Great20
۱۳۹۴/۲/۱۸

batreaceh
batreaceh
۱۳۹۴/۲/۳