• از مجموع ۳ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'بعد از آن شب' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴ رو بدست آورده.
۹۱ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۲/۶۵ را داده‌ند.
• رمان 'بعد از آن شب' در کتاب‌خانه‌ی ۳ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۳ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
azadeh.k
azadeh.k
۱۳۹۷/۶/۲۷

aisan
aisan
۱۳۹۷/۱/۵

civil
civil
۱۳۹۲/۵/۹