• از مجموع ۲ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'نیه توچکا' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۲ رو بدست آورده.
۵۸ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۸۳ را داده‌ند.
• رمان 'نیه توچکا' در کتاب‌خانه‌ی ۴ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۴ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
Parviz
Parviz
۱۳۹۷/۱۰/۱۳

Credo
Credo
۱۳۹۵/۸/۷