Parviz

Parviz

من به تقدیرم و تقدیر هم از ذات من است.
تقویم مطالعه ۱۳۹۷ X
اردیبهشت
خرداد
تیر

آخرین فعالیت‌ها


 • رمز داوینچی
  ستاره داد
 • قهرمان دوران
  از قهرمان دوران :

  دلسوزی و همدردی احساساتی هستند که وجود زن را به آسانی تسخیر می‌کنند. (...)

 • مالوی
  ستاره داد
 • طاعون
  ستاره داد
 • هالیوود
  ستاره داد
 • جزء از کل
  ستاره داد
 • داستان 2 شهر
  ستاره داد
 • پس از تاریکی
  ستاره داد
 • مرگ در آند
  ستاره داد
 • ناطور دشت
  ستاره داد
 • قهرمان دوران
  از قهرمان دوران :

  ما اغلب عاشق و شیفته ی کسانی می‌شویم که کمترین استعداد برای دوست داشته شدن دارند. (...)

 • آهنگ عشق
  از آهنگ عشق :

  تنها کار اساسی ما در زندگی باید این باشد که شادی‌های نامنظم و پراکنده طبیعت را احساس و بیان بکنیم. (...)

 • آهنگ عشق
  از آهنگ عشق :

  این را خوب می‌دانم که ما اغلب در صدد آنیم که خوشبختی را از راهی که در واقع معلول خوشبختی است به دست بیاوریم تا از راهی که علت آن است. در نتیجه راه رسیدن به خوشبختی را پر از دست انداز و مخاطره آمیز می‌کنیم. (...)

 • آهنگ عشق
  از آهنگ عشق :

  آنان که چشم دارند، از سعادتی که نصیبشان شده است خبری ندارند. (...)

 • پرواز شبانه
  از پرواز شبانه :

  هر چند زندگی آدمی شاید گران بهاترین چیز بر روی زمین باشد ، اما ما همیشه به نحوی عمل می‌کنیم که گویی چیزی گران بهاتر از آن نیز وجود دارد… راستی آن چیست؟ (...)

 • قهرمان دوران
  از قهرمان دوران :

  قهرمان نیاز به معرفی ندارد. (...)

 • پرواز شبانه
  از پرواز شبانه :

  دریا گنجینه هایی را که مدت‌ها بازیچه ی امواج بوده را به ساحل باز می‌گرداند. (...)

 • پرواز شبانه
  از پرواز شبانه :

  همه ی ما نیازمند کسی هستیم تا به ما نشان دهد که تنها، نیروی اراده ی انسان چگونه می‌تواند او را از ذات خودش هم بالاتر ببرد. (...)

 • قهرمان دوران
  از قهرمان دوران :

  یک سرباز در جبهه جنگ به صفیر گلوله و انفجار مهیب توپ و خمپاره عادت می‌کند. یعنی عادت می‌کند که چگونه ضربان بی اختیار قلب خویش را پنهان سازد. (...)

 • قهرمان دوران
  از قهرمان دوران :

  بدی، بدی می‌زاید. نخستین آزردگی به ما می‌فهماند که لذت آزردن دیگران چیست. اندیشه ی بدی ممکن نیست در ذهن کسی خطور کند وآن شخص را به فکر آزمایش آن در مورد دیگران نیندازد! (...)

 • 1984
  از 1984 :

  جایی همدیگر را دیدار خواهیم کرد که تاریکی را در آن راه نیست… (...)

 • رودین
  از رودین :

  گریستن همواره انسان را تسلی نمی‌بخشد. اشک‌ها موقعی مایه تسلی و شفا بخشی می‌شوند که در سینه به بجو شند و بعد به راحتی جاری شوند و غم و غصه درونی را از میان بردارند… ولی اشک‌های سردی هم وجود دارند که به زحمت جاری می‌شوند و هیچ سنگینی از بار غم و اندوه نشسته بر دل را سبک نمی‌سازند. کسی که تاکنون چنین اشکی نریخته است هرگز احساس بدبختی ... (...)

 • رودین
  از رودین :

  تسلط بر عقل آدمها موقتی و ناپایدار است اما تسلط بر قلبشان جاودانه است. (...)

 • رودین
  از رودین :

  آیا ملاحظه کرده اید شخصی که در جمع زیر دستان حواسش فوق العاده پرت است در حضور اشخاص رده بالاتر هرگز دچار حواس پرتی نمی‌شود. چرا باید این گونه باشد؟ (...)