Parviz

Parviz

من به تقدیرم و تقدیر هم از ذات من است.
تقویم مطالعه ۱۳۹۷ X
مهر
آبان
آذر

آخرین فعالیت‌ها


 • مردمان فرودست
  از مردمان فرودست :

  آدم بیچاره همیشه سوظن دارد، به دنیای خداوند از زاویه دیگری نگاه می‌کند و پنهانی هر آدمی را که می‌بیند گز می‌کند، با نگاه خیره مشوشی او را نگاه می‌کند، و با دقت به هر کلمه‌ای که به گوشش می‌رسد گوش می‌دهد – آیا دارند درباره او حرف می‌زنند؟ آیا دارند می‌گویند که به چیزی نمی‌ارزد، و آیا فکر می‌کنند که این آدم چه احساساتی دارد و از این منظر ... (...)

 • باباگوریو
  از باباگوریو :

  چه کسی می‌تواند به یقین بگوید که بین قلب‌های سرد و خشکیده و جمجمه‌های تهی ، دیدن کدام یک نفرت انگیزتر است؟ (...)

 • جنایت و مکافات
  از جنایت و مکافات :

  تقریبا هر جنایت‌کاری، در حین جنایت دستخوش نوعی ضعف اراده و فکر می‌گردد. یعنی درست هنگامی که بیش از هر چیز احتیاج به تعقل و احتیاط است، اراده و فکر روشن جای خود را به‌نوعی حماقت و سبکسری عجیب بچگانه‌ای می‌دهد! (...)

 • جنایت و مکافات
  از جنایت و مکافات :

  زیرک‌ترین اشخاص را باید سر آسانترین چیزها گیر انداخت! (...)

 • جنایت و مکافات
  از جنایت و مکافات :

  مگر من پیرزن را کشتم؟ من خودم را کشتم، نه پیرزن را! با این کار پدر خودم را برای همیشه درآوردم! … اما پیرزن را شیطان کشت، نه من! (...)

 • جنایت و مکافات
  از جنایت و مکافات :

  اگر دیگران نفهم هستند و من یقین می‌دانم که نفهمند، پس چرا خودم نمی‌خواهم عاقلتر شوم. بعد دانستم که اگر منتظر شوم تا همه عاقل شوند، خیلی وقت لازم است… بعد نیز دانستم که چنین چیزی هرگز نخواهد شد، مردم تغییر نخواهند کرد و کسی آنها را تغییر نخواهد داد و نمی‌ارزد که انسان سعی بیهوده کند! بله، همین طور است! این قانون آنهاست… قانون است! همین طور است! و ... (...)

 • جنایت و مکافات
  از جنایت و مکافات :

  آن کسی که وجدان دارد اگر به‌اشتباه خود پی برد، رنج می‌کشد. این خود بیش از اعمال شاقه برایش مجازات است. (...)

 • جنایت و مکافات
  از جنایت و مکافات :

  جنایت؟ کدام جنایت؟ اینکه شپش پلید مضری را، یعنی پیرزن نزول‌خواری را که به درد هیچ کس نمی‌خورد و از کشتنش چهل گناه بخشوده می‌شود، نابود کرده‌ام، آدمی را که شیره نیازمندان را کشیده بود، این جنایت است؟ (...)

 • جنایت و مکافات
  از جنایت و مکافات :

  همه قاتل اند؛ همیشه زمین جاری از خون بوده. روی زمین کسانی که قتل می‌کنند بعدها صاحبِ بزرگ‌ترین افتخارها شدند. من فقط می‌خواستم به مردم خوبی کنم. کشتن یک پیرزنِ رباخوار و از بین بردن یک حشره‌ی کثیف، کجایش جنایت است؟! (...)

 • جنایت و مکافات
  از جنایت و مکافات :

  هر کس باید بتواند به جایی پناه آورد، چون مواردی پیش می‌آید که حتما لازم است انسان بتواند به یکجا، به هر کجا که باشد برود. . (...)

 • جنایت و مکافات
  از جنایت و مکافات :

  افراد غریق اگر بتوانند، حتی خود را به یک پر کاه هم آویزان می‌کنند. در آن حالت افراد کاملا از غریزه پیروی می‌کنند. (...)

 • جنایت و مکافات
  از جنایت و مکافات :

  همه این عادت را دارند، درحالی که به معجزه معتقدند، جرات نمی‌کنند به آن اعتراف کنند! (...)

 • جنایت و مکافات
  از جنایت و مکافات :

  یک فرد بیمار به واسطه ی نزدیک تراحساس کردن مرگ، بیش از یک فرد سالم به وجود جهانی دیگر می‌اندیشد. (...)

 • جنایت و مکافات
  از جنایت و مکافات :

  جامعه از دو دسته مردم تشکیل شده: دسته ی اول مردم عادی و مطیع قانون هستند که همیشه زمان حال را در نظر می‌گیرند و صرفا وسیله ای هستند که ماموریت آنها تولید موجوداتی شبیه خودشان است تا وضع موجود و قوانین فعلی را حفظ کنند. دسته ی دوم مردمانی سرکش و قانون شکنی هستند که صاحبان آینده اند انها با زیر پا گذاشتن قوانین قدیمی و گذشتن از وضع ... (...)

 • جنایت و مکافات
  از جنایت و مکافات :

  توده ی ملت، افرادی را که قوانین گذشته را زیر پا می‌گذارند و تلاش می‌کنند قوانین تازه ای وضع کنند را محکوم می‌سازد و آنها را به دار می‌آویزد و به این وسیله نقش ذاتی و محافظه کارانه ی خود را در جامعه ایفا می‌کند. البته زمانی هم فرا می‌رسد که همین توده ی ملت برای محکومین مجسمه ساخته ، برای آنها مراسم بزرگداشت برگذار می‌کند. (...)

 • زن 30 ساله
  ستاره داد
 • خلبان جنگ
  ستاره داد
 • بل آمی
  ستاره داد
 • حاصل عمر
  ستاره داد
 • قنبرعلی
  ستاره داد
 • کهنه و نو
  ستاره داد
 • دگرگونی
  ستاره داد
 • ذوب شده
  ستاره داد