• از مجموع ۵ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'مسئله اسپینوزا' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۸ رو بدست آورده.
۳۱۱۳ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴/۱۱ را داده‌ند.
• رمان 'مسئله اسپینوزا' در کتاب‌خانه‌ی ۳ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۳ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
ali81
ali81
۱۳۹۷/۱۱/۲۷

Aamirali
Aamirali
۱۳۹۷/۱۰/۲۳

Parviz
Parviz
۱۳۹۷/۲/۳۰

docharane
docharane
۱۳۹۶/۱۱/۲۴

Bahar_eo
Bahar_eo
۱۳۹۴/۱/۸