• از مجموع ۱ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'وراجی روی نیل' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۵ رو بدست آورده.
۲ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳ را داده‌ند.
• رمان 'وراجی روی نیل' در کتاب‌خانه‌ی ۱ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
shamloom
shamloom
۱۳۹۵/۷/۱۸