چون از عرش به فرش هبوط کنی، همه چاپلوسان از گردت بگریزند؛ مردمان بر زمین سست که پایه هایش بلرزد خانه نسازند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
email9010
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۱۹
farhang
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۲:۰۱