دلم پر می‌کشد از برای آن که خونم بریزند که چون آدمیان را به اشتاب بکشند دل تنها با خون آرام گیرد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
email9010
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۱۷
farhang
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۲:۰۲