هیچ کدام از ما هیچ گاه مسیرهای ممکنی را که زندگیمان می‌توانست یا شاید بهتر بود طی کند ، نخواهیم فهمید. همیشه همین طور است. بعضی راز‌ها محکومند به سر به مهر ماندن…
"راز شوهر"
لیان موریارتی
ترجمه از سحر حسابی
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۱۸
taraane
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۲۳