قاعده‌ی چهلم: عمری که بی عشق بگذرد، بیهوده گذشته. نپرس که آیا باید در پی عشق الهی باشم یا عشق مجازی، عشق زمینی، یا عشق آسمانی، یا عشق جسمانی؟ از تفاوت‌ها تفاوت می‌زاید. حال آنکه به هیچ متمم و صفتی نیاز ندارد عشق، خود به تنهایی دنیایی است عشق. یا درست در میانش هستی، در آتشش، یا بیرونش هستی، یا در حسرتش. .
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mohamadzabie
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۲۶
damir
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۲۶ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۳۲
docharane
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۳۵