عشق نوعی میلاد است. پس اگر <<پس از عشق>> همان انسانی باشیم که <<پیش از عشق>> بودیم،به این معناست که به قدر کافی دوست نداشته ایم. اگر کسی را دوست داشته باشی،با معناترین کاری که می‌توانی به خاطر او انجام بدهی ،تغییر کردن است!
باید چندان تغییر کنی که تو از تو بودن به در آیی.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۴۹