زندگی هم مثل شطرنج است. بعضی حرکت‌ها را برای بردن انجام می‌دهی،بعضی حرکت‌ها را هم برای این که جریان بازی ضروریشان کرده، برای این که صحیحند، و می‌بازی.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۴۹