مطمئن بود مبتلا به استیصال بالینی ست، پدیده ای که بسیاری از انسان‌ها دچارش اند و هنوز هیچ یک از شرکت‌های دارویی به فکرش نیفتادند