آخرین فعالیت‌ها


 • تام سایر
  ستاره داد
 • اعلام 1 قتل
  ستاره داد
 • ابن‌مشغله
  ستاره داد
 • پس از تو
  ستاره داد
 • آواز قو
  ستاره داد
 • من پیش از تو
  ستاره داد
 • کالیگولا
  ستاره داد
 • مسخ
  ستاره داد
 • گتسبی بزرگ
  ستاره داد
 • گرینگوی پیر
  از گرینگوی پیر :

  هر یک از ما مرزی پنهانی درون خودمان داریم، و گذشتن از این مرز دشوار‌ترین کار است، چون هر یک امیدواریم که آن جا خودمان را تنها ببینیم، اما در می‌یابیم که آن جا بیش از هر وقت دیگر با دیگران همراه ایم. (...)

 • گرینگوی پیر
  از گرینگوی پیر :

  زندگی مرگ خودش را هم با خودش دارد. (...)

 • گرینگوی پیر
  از گرینگوی پیر :

  مهم‌ترین چیز در زندگی آرویو، چگونه زیستن او نبود، چگونه مردنش بود. (...)

 • گرینگوی پیر
  از گرینگوی پیر :

  ما همه از آدم ترسو می‌ترسیم، و این را قبول داریم، اما هیچ کس قبول نمی‌کند که از آدم شجاع بیشتر می‌ترسد، چون پیش همچو آدمی ما ترسو به نظر می‌آییم. (...)

 • گرینگوی پیر
  از گرینگوی پیر :

  شجاعت بیش از حد چه در زندگی و چه در مرگ، چیزی استثنایی است. (...)

 • گرینگوی پیر
  از گرینگوی پیر :

  وقتی بمیرم، می‌خواهم رها باشم از تحقیر، نفرت، گناه، یا سوء ظن، می‌خواهم اختیار دار خود باشم، عقاید خود را داشته باشم (...)

 • گرینگوی پیر
  از گرینگوی پیر :

  مرزی هست که ما فقط شبانه دل گذشتن از آن را داریم. مرز تفاوت‌های خودمان با دیگران، مرز نبردهامان با خودمان. (...)

 • کالیگولا
  از کالیگولا :

  کینه جبران کینه رو نمی‌کنه. (...)

 • کالیگولا
  از کالیگولا :

  ستمکار مردیه که خلایق رو در راه عقیده و جاه طلبی خودش قربانی کنه. (...)

 • کالیگولا
  از کالیگولا :

  در وجود انسان‌ها همیشه آرامشی هست که هنگام درماندگی به سوی او پناه می‌برند، یک پناهگاه خلوت در مرز گریستن. (...)

 • کالیگولا
  از کالیگولا :

  انسان هرگز تنها نیست و همه جا و همیشه سنگینی بار آینده و گذشته به دوش ماست. (...)

 • کالیگولا
  از کالیگولا :

  فقط تنفر، انسان‌ها رو به هوش میاره. (...)

 • کالیگولا
  از کالیگولا :

  از هیچ چیز خبری نیست. نه از شرف، نه از وقار و نه از دانش ملت ها، از هیچ چیز خبری نیست. در مقابل ترس همه چیز از بین میره. (...)

 • کالیگولا
  از کالیگولا :

  هیچ شور عمیقی بی خشونت ممکن نیست. (...)

 • آشپزی برای پیکاسو
  از آشپزی برای پیکاسو :

  ما همیشه نمی‌تونیم اون چیزی که می‌خوایم رو به دست بیاریم، اما می‌تونیم یاد بگیریم که بعضی از رویاهامون رو قربانی کنیم تا مطمئن بشیم زندگی مون به یه مشت کابوس ختم نمیشه. (...)