صبر کردن به معنای ماندن و انتظار کشیدن نیست، به معنای آینده نگر بودن است. صبر چیست؟ به تیغ نگریستن و گل را پیش چشم مجسم کردن است، به شب نگریستن و روز را در خیال دیدن است. عاشقان خدا صبر را همچون شهد به کام می‌کشند و هضم می‌کنند. و می‌دانند زمان لازم است تا ماه به بدر کامل بدل شود.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Elham
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۱۹