در سفر بود که پس از سال‌ها فرصت یافتم خودم را از دور تماشا کنم. واقعاً تا آدم سفر نکند، هرگز خودش را نمی‌شناسد. سفر یعنی اینکه تو با دیدن یک درخت احساس کنی برای اولین بار است آن درخت را می‌بینی. وگرنه اینهمه خلبان و راننده شب و روز از جایی می‌روند به جای دیگر. هیچ درختی براشان تازگی ندارد. این که سفر نیست. سفر یعنی دور شدن از یکنواختی. وسعت دید نسبت مستقیم دارد به بعد مسافت؛ هرچه دورتر، وسعت دید بیش تر. و من این را پیش از سفر نمی‌دانستم. سفر یعنی اینکه وقتی صبح از خواب بیدار شدی تعجب کنی، و از خودت بپرسی من اینجا چه می‌کنم؟
***
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۵۱
docharane
‫۶ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۳۹
SHANSER
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۹ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۶:۱۷