در شعرهای عاشقانه‌ی تمام قرون، زن در اشتیاق تحمل فشار پیکر مردانه است.
پس سنگین‌ترین بار درعین‌حال نشانه‌ی شدیدترین فعالیت زندگی هم هست.
بار هرچه سنگین‌تر باشد، زندگی ما به زمین نزدیک‌تر، واقعی‌تر و حقیقی‌تر است.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
s@sahar
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۴۰