ایرلیوس، لحظاتی را که از رودخانه آرنو عبور میکردیم به یاد داری؟ ناگهان توقف کردی و میخواستی موهایم را ببویی. ایرلیوس، چرا ناگهان چنین هوسی کردی؟ آیا فقط هوسی جسمانی و شهوانی بود که خود را آشکار میساخت؟ از نظر من که چنین نیست. نه، به عقیده ی من، روزی عشق واقعی را میشناختی، ولی اکنون میترسم که آن را فراموش کرده باشی.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۱۴
atena1987
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۹