atena1987

atena1987

از نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است
تقویم مطالعه ۱۳۹۶ X
اردیبهشت
خرداد
تیر

آخرین فعالیت‌ها


 • بار هستی
  از بار هستی :

  سنگین‌ترین بار ما را درهم میشکند، به زیر خود خم میکند و بر روی زمین میفشارد. پس سنگین‌ترین بار در عین حال نشانه شدیدترین فعالیت زتدگی هم هست. بار هرچه سنگین‌تر باشد ، زندگی ما به زمین نزدیک نر ، واقعی‌تر و حقیقی‌تر است. (...)

 • بار هستی
  از بار هستی :

  همه ما میخواهیم در وجود قدرتمند، یک خطاکار پیدا کنیم و در آدمیزاد ضعیف،‌یک قربانی بی گناه را بجوییم. . . نقل قول محبوب خودم از کتاب بار هستی (...)

 • بار هستی
  از بار هستی :

  آه چقدر وحشتناک است! ما پیشاپیش مرگ کسانی را که دوست میداریم ، مجسم میکنیم! (...)

 • بار هستی
  ستاره داد
 • بار هستی
  از بار هستی :

  هیچ بشری نمیتواند عطیه عشق ناب را به دیگری تقدیم کند. (...)

 • بار هستی
  از بار هستی :

  آزمون حقیقی اخلاق بشریت چگونگی روابط انسان با حیوانات است، بخصوص حیواناتی که در اختیار و تسلط او هستند. (...)

 • بار هستی
  از بار هستی :

  نیکی حقیقی انسان فقط در مورد موجوداتی آشکار میشود که هیچ نیرویی را به نمایش نمیگذارند (...)

 • بار هستی
  از بار هستی :

  مجازات کسانی که نمی‌دانند چه می‌کنند، نشانه توحش است. (...)

 • بار هستی
  از بار هستی :

  تختخواب مشترک از ارکان نماد ازدواج است و همه می‌دانند که به ترکیب نمادها نباید دست زد. (...)

 • بار هستی
  از بار هستی :

  چیزی که نتیجه یک انتخاب نیست نمی‌توان شایستگی یا ناکامی تلقی کرد. (...)

 • بار هستی
  از بار هستی :

  وفا از بالاترین پارسایی هاست که به زندگی ما وحدت می‌بخشد، و بدون آن زندگی ما بصورت هزاران احساس ناپایدار پراکنده می‌شود. (...)

 • بار هستی
  از بار هستی :

  دوست داشتن، چشم پوشی از قدرت است. (...)

 • بار هستی
  از بار هستی :

  کسی که مایل است شهر و دیار خود را ترک گوید، انسان خوشبختی نیست. (...)

 • بار هستی
  از بار هستی :

  فقط یک بار زندگی کردن مانند هرگز زندگی نکردن است. (...)

 • کجا می‌روی
  ستاره داد
 • عاشقانه
  ستاره داد
 • عاشقانه
  از عاشقانه :

  زندگی من همیشه برای اطرافیانم هشدار و باعث عبرت بوده است. (...)

 • عاشقانه
  از عاشقانه :

  راه رو نشان دادم. یعنی بفرمایید بریم. رفتیم و بارون هم یکهو بند اومد. خال بانو هم یکهو ایستاد و سرشو گرفت طرف آسمون و انگار که دخترکی چهارده ساله باشه دور خودش چرخید و با صدایی که نی لبکی‌تر از قبل شده بود خوند: «مه لیچک نون ته میه م او ته میه م خشکم که.» (...)

 • بینایی
  ستاره داد
 • 1984
  ستاره داد
 • یک بعلاوه یک
  ستاره داد
 • دالان بهشت
  ستاره داد