۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Dorin
‫۴ ماه قبل، شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۱۹
ammi1378
‫۴ ماه قبل، شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۱۸
Ali
‫۴ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۱۳