۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Dorin
‫۹ ماه قبل، شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۱۹
ammi1378
‫۹ ماه قبل، شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۱۸
Ali
‫۹ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۱۳