ما همیشه نمی‌تونیم اون چیزی که می‌خوایم رو به دست بیاریم، اما می‌تونیم یاد بگیریم که بعضی از رویاهامون رو قربانی کنیم تا مطمئن بشیم زندگی مون به یه مشت کابوس ختم نمیشه.