هنری با بزرگواری تزویرآمیزی افزود: "کارش رو خیلی خوب انجام میده."
"می‌دانم. اما همین بهترین دلیل برای سختگیری است. برتری ذهنیش برایش به‌همان نسبت مسؤولیتهای اخلاقی به‌بار آورده. هرچه استعدادهای آدم بیشتر باشد، قدرتش در گمراه کردن زیادتر است. یک نفر رنج بکشد بهتر است تا عدهٔ زیادی فاسد بشوند. آقای فاستر، اگر منصفانه قضاوت کنید می‌بینید هیچ اهانتی شنیع‌تر از داشتن رفتار غیرمتعارف نیست.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
💟💟💟
‫۴ ماه قبل، شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۰۵:۲۰