حقیقت را که می‌گویید سیلی‌ها یا تمجیداتی برای شما دربر دارد و بدتر این که در موارد دیگر هیچ کس حرف شما را باور نمی‌کند.
حقیقت باورنکردنی است.