آخرین فعالیت‌ها


 • حکایت عشقی بی‌قاف بی‌شین بی‌نقطه
  از حکایت عشقی بی‌قاف بی‌شین بی‌نقطه :

  یک بار به من گفت از هر کس که کمتر گریه کند بیشتر می‌ترسد. گفت به نظر او وحشت ناک‌ترین و خطرناک‌ترین آدم‌های این دنیای عوضی کسانی هستند که حتی یک بار هم گریه نکرده اند. (...)

 • آرش در قلمرو تردید
  از آرش در قلمرو تردید :

  تا عشق وجود دارد، زندگی به دردسرش می‌ارزد. (...)

 • ژه (پالتویی)
  ستاره داد
 • چرند و پرند
  ستاره داد
 • 3 دختر حوا
  ستاره داد
 • آرش در قلمرو تردید
  از آرش در قلمرو تردید :

  اخلاقی که بر تهدید استوار باشد پوزخند بر اخلاق است. (...)

 • ژه (پالتویی)
  از ژه (پالتویی) :

  مرده‌ها این قدرها هم نمرده اند. همین را برای زنده‌ها هم می‌شود گفت. می‌شود گفت زنده‌ها این قدرها هم زنده نیستند. (...)

 • ژه (پالتویی)
  از ژه (پالتویی) :

  این یک قانون قدیمی دنیاست، قانونی نانوشته. کسی که چیزی بیش‌تر دارد، در همان حال چیزی کم دارد. (...)

 • ژه (پالتویی)
  از ژه (پالتویی) :

  وقتی آدم کسی را دوست دارد، همیشه چیزی برای گفتن به او دارد، تا آخر دنیا. (...)

 • ژه (پالتویی)
  از ژه (پالتویی) :

  حقیقت را که می‌گویید سیلی‌ها یا تمجیداتی برای شما دربر دارد و بدتر این که در موارد دیگر هیچ کس حرف شما را باور نمی‌کند. حقیقت باورنکردنی است. (...)

 • ژه (پالتویی)
  از ژه (پالتویی) :

  ناشناخته‌ها ترسناکند (...)

 • چرند و پرند
  از چرند و پرند :

  رشد زیادی مایه جوان مرگی است. (...)

 • چرند و پرند
  از چرند و پرند :

  عادت، طبیعت ثانوی است. وقتی کسی به کاری عادت کرد دیگر به آسانی نمی‌تواند آن را ترک کند (...)

 • 3 دختر حوا
  از 3 دختر حوا :

  عجیب بود که در میان انواع دل مشغولی ها، نفرت و عشق تنها به اندازه یک تار مو از هم فاصله داشتند؛ گویی دو رنگ مجاور در تخته رنگ یک هنرمند بودند. (...)

 • 3 دختر حوا
  از 3 دختر حوا :

  چه کسی تعیین می‌کرد که یک نوزاد نورسیده مسلمان، مسیحی یا یهودی باشد؟ قطعا خود بچه تعیین کننده نبود. (...)

 • 3 دختر حوا
  از 3 دختر حوا :

  فقط مردها نبودند که می‌خواستند زن‌ها از نظر‌ها پنهان بمانند؛ بعضی از زن‌ها نیز همین طرز فکر را داشتند. (...)

 • 3 دختر حوا
  از 3 دختر حوا :

  یک حرف اشتباه کافی بود تا تبدیل به چیزی چنان بزرگ شود که همه را به زیر بکشد. (...)

 • 3 دختر حوا
  از 3 دختر حوا :

  به این فکر کن که وقتی مردم یه تصادف توی جاده می‌بینن، چه واکنشی نشون می‌دن. همون اول می‌گن وای بلا به دور. باورت می‌شه؟ اولین واکنش مردم اینه که به خودشون فکر می‌کنن، نه به قربانی. بیشتر دعاها فتوکپی همدیگه هستن: از من حفاظت کن؟عاشق من باش، از من حمایت کن، همه چیز مربوط می‌شه به من… بعد بهش می‌گن تقوای الهی. من بهش می‌گم خودخواهی که تغییر قیافه ... (...)

 • عقاید 1 دلقک
  ستاره داد
 • هکلبری‌فین
  ستاره داد
 • گریز دلپذیر
  ستاره داد
 • شب‌های روشن
  ستاره داد