آخرین فعالیت‌ها


 • کوری
  از کوری :

  همه آدم‌ها باید به همین گونه عمل کنند که یک روز وقتی متوجه شدند دیگر نمی‌توانند هیچ کار مثبت و به درد بخوری انجام دهند، شجاعت این را داشته باشند که دنیا را ترک کنند؛ ولی وقتی امید به سراغ آدم می‌آید، آن وقت عقیده اش به کلی تغییر می‌کند. (...)

 • کوری
  از کوری :

  زندگی با آدم‌های دیگر چندان سخت نیست؛ ولی میزان درک آن هاست که ما را با مشکل روبه رو می‌کند. (...)

 • کوری
  ستاره داد
 • قصر آبی
  ستاره داد
 • اتللو
  ستاره داد
 • نورثنگر ابی
  ستاره داد
 • کوری
  از کوری :

  انسان بالاخره به هر چیزی عادت می‌کند. (...)

 • قصر آبی
  از قصر آبی :

  نا امیدی آغاز آزادی و و امید باعث بردگی است. (...)

 • کشتی پهلوگرفته
  از کشتی پهلوگرفته :

  مردمی که به خورشید با نفرت می‌نگرند، شایسته شب اند. (...)

 • وداع با اسلحه
  از وداع با اسلحه :

  دنیا همه را در هم می‌شکند، ولی پس از آن خیلی‌ها جای شکستگی شان قوی‌تر می‌شود. (...)

 • وداع با اسلحه
  از وداع با اسلحه :

  شب ممکن است برای مردمان تنها، همین که تنهایی شان آغاز شد، وحشتناک باشد. (...)

 • وداع با اسلحه
  از وداع با اسلحه :

  وقتی آدم چیزی نداشته باشه که ببازه، اداره کردن زندگی چندون سخت نیست. (...)

 • سرزمین گوجه‌های سبز
  از سرزمین گوجه‌های سبز :

  رسیدن به آرزو‌ها آسان نیست؛ هدف‌ها سهل الوصول ترند. (...)

 • سرزمین گوجه‌های سبز
  از سرزمین گوجه‌های سبز :

  وقتی لب فرو می‌بندیم و سخنی نمی‌گوییم، غیر قابل تحمل می‌شویم و آنگاه که زبان می‌گشاییم، از خود دلقکی می‌سازیم. (...)

 • آئورا
  ستاره داد
 • آئورا
  از آئورا :

  قبل از آن که دوباره زاده شوی، باید بمیری… (...)

 • عشق روی پیاده‌رو
  از عشق روی پیاده‌رو :

  آدم‌ها در جاهای شلوغی مثل سینما یا خیابان‌های پر جمعیت دایم به هم برخورد می‌کنند و بعد بی آنکه ذره ای در هم فرو بروند مثل گوی‌های بیلیارد از هم دور می‌شوند. (...)

 • دختر کشیش
  از دختر کشیش :

  تمام زندگی انسان با مفهوم هدف روشن می‌شود. (...)

 • دختر کشیش
  از دختر کشیش :

  ایمان از بین می‌رود اما نیاز به ایمان، همانند قبل باقی می‌ماند. (...)

 • دختر کشیش
  از دختر کشیش :

  تنها چیز‌های بیرونی مانند فقر و کار پر زحمت و حتی تنهایی به خودی خود مهم نیستند. چیز هایی که در قلب شخص اتفاق می‌افتند اهمیت دارند. (...)