آخرین فعالیت‌ها


  • کوری
    ستاره داد
  • من پیش از تو
    برای من پیش از تو نوشت :

    یکی دو ماه پیش خوندمش. من از پایان داستان خوشم نیومد خیلی دردناک بود. معمولا اون چیزی که واقعیته شاید به مذاق ما خوش نیاد. وقتی فکرشو می‌کنم میبینم واقعا تحمل اینهمه درد سخته و شاید به همین جا هم باید ختم می‌شد.