تقویم مطالعه ۱۳۹۸ X
شهریور
مهر
آبان

آخرین فعالیت‌ها


  • عامه پسند
    از عامه پسند :

    همه ی ما بی پول زندگی می‌کردیم و بی پول هم می‌مردیم. . بازی ما فرسایشی است. اگر زورت می‌رسید که صبح‌ها کفشت را پایت کنی خودش یک پیروزی بزرگ بود. عامه پسند چارلزبوکفسکی (...)